Evoluţia economisirii şi creditării la 10 luni

în Dobânzi și Creditare de

Pentru primele 10 luni ale anului, potrivit situației prezentate de Banca Națională a României, situația depozitelor și creditelor, precum și a dobânzilor se prezintă astfel:

Depozitele gospodăriilor populației au crescut cu 15,5 miliarde lei (creștere de 7,2%), din care depozitele overnight (conturi curente) au crescut cu 12,5 miliarde lei, iar depozitele la termen cu 3 miliarde lei.

Se remarcă o creștere a dobânzilor la depozitele la termen de 12 luni, care ajung la o medie de 3,13% pentru depozitele noi, ceea ce reprezinta o crestere cu 18,8% fata de anul 2018 și de 59,7% fata de anul 2017.

Din perspectiva lichidității financiare, introducerea în sistemul depozitelor a plusului de 15,5 miliarde lei a consolidat sustenabilitatea fluxurilor de capital și a inhibat creșterea costului de finantare asupra lichidității generale.

Creditul intern și-a menținut trendul crescător, ajungând la 378,3 miliarde lei, în crestere cu 5,7% față de decembrie 2018 când ajunsese la valoarea de 356,6 miliarde lei.

Un plus de 21,7 miliarde lei, în scădere însă față de anul 2018 în care cresterea a fost de 25 miliarde lei, dar în urcare față de anii 2016 și 2017 când cresterea a fost de 6,4 miliarde lei(2016), respectiv 17,4 miliarde lei in anul 2017.

Creditele acordate gospodăriilor populatiei au crescut cu 8,9 miliarde lei, iar ceea ce este pozitiv este că a crescut creditarea in lei, in timp ce, creditul in valuta scade.

Se remarcă ponderea creditelor pentru locuinte, care cresc cu 6 miliarde lei (67,4%) în timp ce creditul pentru consum își încetineste cresterea, ajungand la o pondere de 32,6% , respectiv o crestere cu 2,9 miliarde lei.

Rezultat?: o reducere a riscului de curs valutar, dar si o reducere a riscului de default.

Din perpectiva reducerii dobânzilor, scăderea este neasteptat de mică, contrar plusului de creditare, iar aici, principalele cauze, dincolo de menținerea puseului inflaționist, au fost impredictibilitatea cu privire la posibila reintervenție în modul de stabilire a dobânzii la creditele pe termen lung dar și controlul strict al lichidității realizat de banca centrală.

Este posibil ca folosirea in exces a instrumentului de control strict al lichidității să țină nivelul dobânzilor la credite la limita suportabilității, având în vedere si cresterea cu 8% a ROBOR 3M din ultima lună.

De remarcat însă faptul că, creditele noi pentru locuinte raportate la IRCC reprezinta 3,6 miliarde lei (60%) din totalul de 6 miliarde lei acordate in primele 10 luni.

În anul 2020 este posibil sa avem o inversare a volumelor astfel încât volumul depozitelor sa fie mai mare decât volumul creditelor și asta datorită diferențelor de cost, respectiv randament.
Pentru anul 2020 cea mai mare scădere se va simți în zona creditelor imobiliare, având în vedere nefinantarea suficienta a programului Prima Casa, ceea ce poate avea efect pe verticala, afectând sectorul construcții, sector care a cunoscut cea mai mare creștere pe zona dezvoltării proiectelor rezidențiale.
Din aceasta perspectiva, este o măsură pe care nu o consider benefică, având în vedere ca acest tip de credite aveau și au cel mai mic risc de default, iar acest program a menținut în zona de randament sectoare economice importante.

Nu în ultimul rând, este important de menționat faptul că, potrivit datelor din piața financiara, randamentul sistemului bancar a crescut cu 14% în primele 10 luni ale anului 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*